פטריות בישראל

Octospora Octospora

סוג Octospora - גופי הרבייה קטנים או בינוניים, יושבים, דמויי כוסית או צלוחית. צבע ההינומית אדום או תפוז, הצד החיצוני חיוור יותר מהצד הפנימי. הנאדית מכילה 8 נבגים. הנבגים אליפסואידיים, חלקים או מגובששים.

הפטריות גדלות בקבוצות צפופות או פזורות, על הקרקע בין טחבים.