פטריות בישראל

אלתיים Clavulinaceae

משפחת אלתיים (Clavulinaceaeמכילה פטריות בעלות גופי רבייה דמויי אלמוג, מסועפים, או זוחלים - נפרסים על פני המצע.