פטריות בישראל

Gomphaceae Gomphaceae

Gomphaceae - משפחה של פטריות בשרניות, שצורתן יכולה להיות דמויית אלמוג, דמויית אלה, בעלת רגל וכובע משפכני או מתפרשת על פני המצע. שכבת ההינומית לרוב חלקה, לעתים דמויית דפים, שיניים או רשת.