פטריות בישראל

Typhulaceae Typhulaceae

Typhulaceae - משפחה של פטריות בעלות גופי הרבייה קטנים, עומדים זקוף, פשוטים או מסועפים, לעתים עולים מסקלרוציות וגדלים על שרידי עצים רקובים.