פטריות בישראל

דיואיתיים Coprinaceae

משפחת דיואיתיים (Coprinaceae) - בסוף המאה ה-XX המשפחה פורקה. חלק מהמינים הועברו למשפחת שבריריתיים או Psathyrellaceae, וחלק - למשפחת פקועתיים או Agaricaceae.