פטריות בישראל

שבריריתיים Psathyrellaceae

משפחת שבריריתיים (Psathyrellaceae) - בדיקה ומיון של הסוגים הנכללים בתוך המשפחה, נמשכים עד היום. כמה סוגי פטריות מתוך משפחת דיאויתיים הוספו לאחרונה למשפחת שבריריתיים.

רוב הפטריות של המשפחה הן פטריות דפים בעלות כובע ורגל עדינים ושברירים. בחלק מהמינים הדפים בעת ההבשלה מתמוססים והופכים לנוזל שחור כמו דיו (המינים אשר הועברו ממשפחת דיאויתיים (Coprinaceae) לשעבר). ובמינים מהסוג שברירית הדפים משחירים אך לא מתמוססים.