פטריות בישראל

אבקיתיים Lycoperdaceae

משפחת אבקיתיים (Lycoperdaceae) - אינה קיימת יותר והמינים שלה הועברו כעת למשפחת פקועתיים או Agaricaceae. במשפחה נכללו פטריות הכרס כדוריות בצורתן, שחלקן הפנימי בתחילה לבן ומוצק או פריך, ובעת ההבשלה הופך לאבקה בצבע חום או זיתי שיוצאת דרך הפתח במעטה החיצוני.