פטריות בישראל

פטרתיים Mycenaceae

משפחת פטרתיים (Mycenaceae) - רוב המינים של המשפחה הם פטריות דפים בעלות גופי הרבייה המחולקים לכובע ורגל. אך קיימים גם מינים בעלי נקבים ומינים חסרי רגל מפותחת. הפטריות דגלות על חומרי רקב, על הקרקע ועל גדמי עץ.

צמחי הגן של סימה