פטריות בישראל

עציוניתיים Xylariaceae

משפחת עציוניתיים (Xylariaceae) - משפחה של פטריות השק קטנות בגודלן וגדלות על עצים מוחלשים או מתים, על עלים, פירות וזרעים רקובים. חלק מהמינים גורמים למחלות של צמחים.

צמחי הגן של סימה