פטריות בישראל

פקועתיים Agaricaceae

משפחת פקועתיים (Agaricaceae) - שייכת לפטריות בסיסה וכוללת מעל 80 סוגים ויותר מ-1300 מינים של פטריות. חלקן טובות למאכל, כמו, למשל, מינים רבים של פקועות או פטריות שמפיניון. אך חלקן רעילות ומסוכנות, במיוחד פטריות השייכות לסוג מטרינית או Lepiota. לדוגמא, מין רעיל ומסוכן מאוד מטרינית ארגמנית.

בזמן האחרון פטריות כרס ממשפחת אבקיתיים (Lycoperdaceae) הועברו למשפחת פקועתיים.

סוג: פָקוּעה Agaricus

מינים

פקועה עקומהפקועה קיציתפקועה הדורה פקועת שדהפקועה "פתיתית-רגל"פקועה דו-נבגית פקועה "כפולת-טבעת"פקועה boniiפקועת "ברזדולה"פקועה מצויהפקועה "מצויה צהבהבה"פקועת "החממות"פקועה "נחושתית-חומה"פקועת pequinii פקועת geesteraniפקועת gennadii var. microsporusפקועת herinkii פקועת "קינר"פקועת impudicusפקועה "צמרית-רגל"פקועה קטנהפקועה "גדולת-נבגים"פקועה "מצהיבה קשקשית"פקועה מצהיבה חוליתפקועת נבופקועה מלבינהפקועת padanusפקועה חומת-קשקשיםפקועה קשקשיתפקועה בהטיתפקועה קשקשית פניניתפקועת "אחו כוזבת"פקועה ארגמניתפקועת rollaniפקועה אדמדמהפקועת ארניםפקועת ארנים "חיוורת"פקועה יעריתפקועה ממוגפתפקועה "ברזילית"פקועה מצהיבה

סוג: Chamaemyces

מינים

חממיצס הכרמלחממיצס מלוחלחחממיצס fracidus var. pseudocastaneus

סוג: Melanophyllum

מינים

מלנופילום קשקשי

סוג: Cystolepiota

מינים

מטרינית סגלגלהמטרינית ורודה

סוג: Endoptychum

מינים

אנדופטיכום אגריקוידס

סוג: מצילה Cyathus

מינים

מצילת הגבעולמצילת הגללים

סוג: לבקנית Leucoagaricus

מינים

מטרינית בהירהלבקנית שעירהלבקנית "ורודת-דפים"לבקנית "אפרפרה"לבקנית האגוזיםלבקנית "חופית"לבקנית "ארוכת-רגל"לבקנית "קטיפתית"לבקנית "וויחאנסקי"

סוג: מִטרִיָנית Lepiota

מינים

מטריינית חומה-סגלגלהמטריינית מרמהמטריינית ארגמניתמטריינית ערמונית מטריינית מגןמטריינית הינומתיתמטריינית צחורהמטריינית זיתית-חומהמטריינית חוורתמטריינית ignivolvataמטריינית ורודת-רגל מטריינית זעירהמטריינית צמריתמטריינית ורדרדה מטריינית זיפניתמטריינית עדינהמטריינית לא מזוהה 1 מטריינית locquiniiמטריינית pallida

סוג: מִיטרָנית Macrolepiota

מינים

מטרנית משוייכתמטרנית מתקלפתמטרנית מתקלפת מאדימה מטרנית פחומת-קשקשיםמטרנית קונרדמטרנית הפטמהמטרנית אוליברימטרנית כהת-דיסקוסמטרנית ססגונית / גדולה מטרנית בולטת מטרנית ארגמןמטרנית קשקשית

סוג: ירוקת-דפים Chlorophyllum

מינים

ירוקת-דפים קיצית

סוג: לבנית Leucocoprinus

מינים

לבנית בירנבאום / עציצית לימוניתלבנית "בראביסון" לבנית "בצלית-רגל"לבנית "צהבהבה"לבנית גירית

סוג: כלונסית Battarrea

מינים

כלונסית החולות

סוג: דפופית Gyrophragmium

מינים

דפופית החולותדפופית "מטנפת"

סוג: פתיתית Montagnea

מינים

פתיתית החולות

סוג: עמודנית Schizostoma

מינים

עמודנית מפוספסת

סוג: פומית Tulostoma

מינים

פומית לא מזוהה 2פומית לא מזוהה (אולי פומית חורפית)פומית מצויצת

סוג: סדנית Podaxis

מינים

סדנית מצויצת

סוג: דיואית Coprinus

מינים

דיואית מחוספסת נבגיםדיואית מצויצת

סוג: פרגודית Vascellum

מינים

סוג: כדורית Langermannia

מינים

כדורית גמלונית

סוג: אבקית Lycoperdon

מינים

אבקית סגולהאבקית מאפירהאבקית רכהפרגודית נפוצה

סוג: דורנית Mycenastrum

מינים

דורנית גלדנית

סוג: כדורנית Bovista

מינים

כדורנית מאפירהכדורנית זעירה

סוג: פחוסית Disciseda

מינים

פחוסית עגולה

סוג: Calvatia

מינים

כדורית לא מזוהה 1