פטריות בישראל

פקועתיים Agaricaceae

משפחת פקועתיים (Agaricaceae) - שייכת לפטריות בסיסה וכוללת מעל 80 סוגים ויותר מ-1300 מינים של פטריות. חלקן טובות למאכל, כמו, למשל, מינים רבים של פקועות או פטריות שמפיניון. אך חלקן רעילות ומסוכנות, במיוחד פטריות השייכות לסוג מטרינית או Lepiota. לדוגמא, מין רעיל ומסוכן מאוד מטרינית ארגמנית.

בזמן האחרון פטריות כרס ממשפחת אבקיתיים (Lycoperdaceae) הועברו למשפחת פקועתיים.

סוג: פָקוּעה Agaricus

מינים

פקועה עקומהפקועה קיציתפקועה הדורה פקועת שדהפקועה "פתיתית-רגל"פקועה דו-נבגית פקועה כפולת-טבעתפקועה boniiפקועת "ברזדולה"פקועה מצויהפקועה מצויה צהבהבהפקועת "החממות"פקועה נחושתית-חומהפקועת pequinii פקועת geesteraniפקועת gennadii var. microsporusפקועת herinkii פקועת "קינר"פקועת impudicusפקועה "צמרית-רגל"פקועה קטנהפקועה גדולת-נבגיםפקועה "מצהיבה קשקשית"פקועה מצהיבה חוליתפקועת נבופקועה מלבינהפקועת padanusפקועה חומת-קשקשיםפקועה קשקשיתפקועה בהטיתפקועה קשקשית פניניתפקועת "אחו כוזבת"פקועה ארגמניתפקועת rollaniפקועה אדמדמהפקועה מאדימהפקועה מאדימה חיוורתפקועה יעריתפקועה ממוגפתפקועה "ברזילית"פקועה מצהיבה

סוג: חפתית Chamaemyces

מינים

חממיצס הכרמל / חפתית הכרמלחממיצס מלוחלח / חפתית מלוחלחתחממיצס חום-ערמוני / חפתית חומה-ערמונית

סוג: Melanophyllum

מינים

מלנופילום קשקשי

סוג: Cystolepiota

מינים

מטרינית סגלגלהמטרינית ורודה

סוג: Endoptychum

מינים

אנדופטיכום אגריקוידס

סוג: מצילה Cyathus

מינים

מצילת גבעולמצילת גללים

סוג: לבקנית Leucoagaricus

מינים

מטרינית בהירהלבקנית שעירהלבקנית "ורודת-דפים"לבקנית "אפרפרה"לבקנית חלקהלבקנית "חופית"לבקנית "ארוכת-רגל"לבקנית "קטיפתית"לבקנית הברושים

סוג: מִטרִיָנית Lepiota

מינים

מטריינית חומה-סגלגלהמטריינית מרמהמטריינית ארגמניתמטריינית ערמונית מטריינית מגןמטריינית הינומתיתמטריינית צחורהמטריינית זיתית-חומהמטריינית חוורתמטריינית ignivolvataמטריינית ורודת-רגל מטריינית זעירהמטריינית צמריתמטריינית ורדרדה מטריינית זיפניתמטריינית עדינהמטריינית לא מזוהה 1מטריינית locquiniiמטריינית pallidaמטריינית אפורה-ירקרקה

סוג: שמשיינית Macrolepiota

מינים

שמשיינית משוייכתשמשיינית קלופת-שולייםשמשיינית קלופת-שוליים מאדימהשמשיינית שחומת-קשקשיםשמשיינית טלואהשמשיינית פיטםשמשיינית אוליברישמשיינית כהת-דיסקהשמשיינית גדולה / ססגוניתשמשיינית בולטתשמשיינית ארגמןשמשיינית קשקשית

סוג: ירוקת-דפים Chlorophyllum

מינים

ירוקת-דפים קיצית

סוג: עציצית Leucocoprinus

מינים

עציצית לימוניתעציצית בת-עין עציצית "בצלית-רגל"עציצית "צהבהבה"עציצית גירית

סוג: כלונסית Battarrea

מינים

כלונסית מעוצה

סוג: דפופית Gyrophragmium

מינים

דפופית חולותדפופית "מטנפת"

סוג: פתיתית Montagnea

מינים

פתיתית החולות

סוג: עמודנית Schizostoma

מינים

עמודנית מפוספסת

סוג: פומית Tulostoma

מינים

פומית לא מזוהה 2פומית לא מזוהה (אולי פומית חורפית)פומית מצויצת

סוג: סגלגלית Podaxis

מינים

סגלגלית מצויצת

סוג: דיואיתית Coprinus

מינים

דיואית מחוספסת נבגיםדיואיתית מצויצת

סוג: פרגודית Vascellum

מינים

סוג: כדורית Langermannia

מינים

כדורית גמלונית

סוג: אבקית Lycoperdon

מינים

אבקית סגולהאבקית מאפירהאבקית רכהאבקית מצהיבה

סוג: דורנית Mycenastrum

מינים

דורנית גלדנית

סוג: כדורנית Bovista

מינים

כדורנית מאפירהכדורנית זעירה

סוג: פחוסית Disciseda

מינים

פחוסית עגולה

סוג: Calvatia

מינים

כדורית לא מזוהה 1
צמחי הגן של סימה