פטריות בישראל

עוריתיים Sclerodermataceae

משפחת עוריתיים (Sclerodermataceae) - משפחה של פטריות בעלות גופי הרבייה כדוריים, הצומחים על הקרקע, שקועים בתוך האדמה או מתפתחים מתחת לאדמה. המעטה החיצוני (פרידיום) של גוף הרביה בעת ההבשלה נקרע בחלקו העליון או נפתח לכמה להבים. החלק הפנימי של גוף הרבייה (גלבה) מוצק ולבן בגופי הרבייה צעירים, ובעת ההבשלה הופך לאבקה חומה. הפטריות גדלות על הקרקע, על אדמות חוליות, על חלקי עץ רקובים.