פטריות בישראל

Nectriaceae Nectriaceae

Nectriaceae - משפחה של פטריות שק קטנות יחסית, העוברות שלב של רבייה א-מינית. תאי הרבייה הא-מיניים שלהן נוצרים על קורי התפטיר היוצאים על פני המצע. 

סוג: Nectria

מינים