פטריות בישראל

קרישיתיים Tremellaceae

משפחת קרישיתיים (Tremellaceae) - מינים רבים של המשפחה חסרי גופי הרבייה הנראים לעין והם טפילים על השכבה הפוריה (הימנופור) של פטריות אחרות. גופי הרבייה של המינים הנראים לעין דמויי קרישים ג'ליים בצבעים שונים. שני מינים של הסוג הטיפוסי קרישית או Tremella ראויים למאכל ומיוצרים בגידול תעשייתי במספר מדינות בעולם. מינים מסויימים מהסוג Cryptococcus הם טפילים על בני אדם. מינים רבים של קרישיתיים טפילים על מיני פטריות אחרים. 

הערה: קיים דמיון מסויים בין הפטריות הקרישיות לבין חיידק כחולי Nostoc commune, אשר גדל על הקרקע, ביערות ובשדות, אחרי הגשם ומסוגל לבצע תהליך פוטוסינתזה.