פטריות בישראל

Diplocystidiaceae Diplocystidiaceae

Diplocystidiaceae - משפחה של פטריות כרס הגדלות על הקרקע.