פטריות בישראל

משפחה ללא מקור Incertae familiae

Incertae familiae - סוג של פטריות שהשתייכותו למשפחה כזו או אחרת עדיין לא ברורה.

צמחי הגן של סימה