פטריות בישראל

Steccherinaceae Steccherinaceae

Steccherinaceae - משפחה של פטריות עץ בעיקר בעלות הינומית דמויית נקבים או חודים-שיניים.