פטריות בישראל

Cystolepiota Cystolepiota

סוג Cystolepiota - פטריות דפים בעלות כובע ורגל. הכובע קמחי, גרגירי או זיפי במקצת. הדפים בהירים, חפשיים או יושבים. הטבעת נעלמת עד מהרה. אבקת הנבגים לבנה.