פטריות בישראל

קשחונית Porostereum

סוג קשחונית (Porostereum) - פטריית עץ בעלת גופי הרבייה זוחלים (מתפשטים דמויי קרום על המצע) או נוגעים ויוצרים מבנה דמוי מכלול של כובעים מאורכים ומאוחדים, כשאורכם מגיע לכמה עשרות ס"מ ורוחבם - 0,5-3 ס"מ. צדו הפנימי (המחובר למצע או המתנתק ממנו) שעיר או לבדי במקצת, לעתים בעל אונות. פני ההינומית מקומטים, מפותלים או מגובששים.