פטריות בישראל

Endoptychum Endoptychum

סוג Endoptychum - הכובע חרוטי, ביצתי, כדורי או פחוס במקצת, חלק. הרגל קצרה או חסרה. הגלבה (החלק הפורה של הפטריה) דמויית דפים יושבים, הופכת לאבקה כהה בהבשלה. הפטריות גדלות במדבר ובערבה.