פטריות בישראל

זיפנית Crinipellis

סוג זיפנית (Crinipellis) - פטריות-דפים קטנות. הכובע קמור, נפרש ונעשה שטוח עד שקוע במרכזו. הכובע ולפעמים גם הרגל, מכוסים בזיפים או בשערות. הרגל מרכזית או צדדית, גלילית ,ארוכה ודקה, לפעמים צרה יותר בקרבת בסיסה, לעתים עולה מתוך גוש צמרי לבן או מפתילים לבנים. אבקת הנבגים לבנה. הפטריות גדלות על הקרקע או על חלקי עץ רקובים.

הסוג כולל כ-65 מינים. בישראל ידוע מין אחד, לא ראוי למאכל.

צמחי הגן של סימה