פטריות בישראל

צנומית Marasmiellus

סוג צנומית (Marasmiellus) - פטריות דפים קטנטנות ודקות. הכובע היגרופני, דק, קמור עד שטוח או שקוע במרכזו, בעל שוליים גליים. פניו נראים מחורצים בגלל הדפים שמשתקפים. הדפים דלילים, יושבים או גולשים. הרגל דקה, גמישה, חלולה.

הפטריות גדלות על חלקי עצים וצמחים, לפעמים על הקרקע. לא ראויות למאכל.

צמחי הגן של סימה