פטריות בישראל

לוחנית Bjerkandera

סוג לוחנית (Bjerkandera) - גופי הרבייה חד-שנתיים, נוגעים או יושבים דמויי כובעים דקים וגדלניים המסודרים בצרורות או אחד מעל השני. צדו העליון של גוף הרבייה לבדי, בעל אונות לא ברורות, צבעו אפור עד חום-כהה. ההימנופור חיוור, בעל צינורות ונקבים קטנים מאוד. בין שכבת ההימנופור לבין הרקמה הסטרילית שמעליה נמצאת שכבה דקה כהה שבחתך נראית כמו פס כהה דק.

הפטריות גדלות על גזעים וגדמים על-פי-רוב של עצי עלים.