פטריות בישראל

חטית Mycoacia

סוג Mycoacia - פטריות עציות בעלות גופי הרבייה המתפשטים על המצע דמויי קרום דק שעליו צומחים קוצים דקים וקטנים. הפטריות גדלות על גדמים וגזעים כרותים של עצים.