פטריות בישראל

חודנית Steccherinum

סוג חודנית (Steccherinum) - פטריות עציות בעלי גופי הרבייה זוחלים, קרומיים בעלי הימנופור דמוי שיניים, חודים או בליטות חרוטיות.