פטריות בישראל

פיפית Lysurus

סוג פיפית (Lysurus) - גוף הרביה בגיל צעיר דמוי כדור לבנבן בעל מעטה חיצוני קרומי ומתחתיו שכבה ז'לטינית שבתוכה מתפתח גוף הרביה הבשל. כאשר נקרע הקרום, מגיחה מתוכו רגל ארוכה ועבה ובראשה 3-6 זרועות עבות, המכוסות בגלבה רירית. הזרועות בתחילה סגורות ואחר-כך נפרדות זו מזו ונפתחות.

הסוג מונה מעל 20 מינים, בישראל ידוע מין אחד.

צמחי הגן של סימה