פטריות בישראל

Paratrichophaea Paratrichophaea

סוג Paratrichophaea - גופי הרבייה קטנים, יושבים, בתחילה כדוריים ונפתחים דמויי צלוחית שטוחה. ההינומית לבנבנה או אפורה-בהירה. הצד החיצוני והשוליים מכוסית בשיערות קטנות, קשות וחומות.

הנבגים אליפסואידיים, חלקים, ללא טיפות שמן.

הפטריות גדלות בודדות או בקבוצות.

צמחי הגן של סימה