פטריות בישראל

פקעית Rhizopogon

סוג פקעית (Rhizopogon) - גוף הרביה דמוי פקעת פחוסה במקצת, בבסיסו פתילי קורים מסתעפים דמויי שורש. המעטה דק, לבדי, חד-שכבתי. הגלבה בשרנית, לא הופכת לאבקה בהבשלה אלא מתרככת ונעשית ז'לית, מורכבת מתאים רבים מעוגלים ומצולעים המלאים בנבגים. הנבגים דמויי לימון או אליפסואידיים, חלקים.

גופי הרביה מתפתחים לא עמוק מתחת לאדמה א על פני הקרקע.

הסוג מונה כ-12 מינים, בישראל ידועים שני מינים. גופי הרבייה צעירים נאכלים.