פטריות בישראל

שסועה Schizophyllum

סוג שסועה (Schizophyllum) - גופי הרבייה דמויי כובעים גלדניים-רכים המחוברים למצע ללא רגל. ההינומית דמוית דפים היוצאים מנקודה אחת ושסועים לאורכם. הפטריות גדלות בקבוצות על גזעים וגדמים של עצים. אינן ראויות למאכל.