פטריות בישראל

מניפתית Thelephora

סוג מניפתית (Thelephora) - גופי הרבייה יושבים או בעלי רגל, גלדניים או גלדניים-רכים, דמויי מניפה, משפך או שושנה, לפעמים זוחלים, פרוסים על המצע, לעתים בעלי שוליים חתוכים, צבעם על-פי-רוב חום. ההינומית חלקה או גבשושית.

הפטריות גדלות על הקרקע, לרגלי עצים, על שורשים וגדמים. אינן ראויות למאכל.