פטריות בישראל

Chondrostereum Chondrostereum

סוג Chondrostereum - גופי הרבייה זוחלים או נוגעים, דמויי כובעים קטנים המסודרים בקבוצות אחד מעל השני. המרקם של גוף הרבייה גלדני-רך במצב טרי, בהתיבשות הופך לקרני-קשה. הצדו העליון של גוף הרבייה לבדי-צמרי.  ההינומית חלקה או מקומטת במקצת, שעוותית. הפטריות גדלות על גזעים של עצים מתים.