פטריות בישראל

זיזנית Hyphodontia

סוג זיזנית (Hyphodontia) - גופי הרבייה זוחלים, מתלקדים עם גופי הרבייה הסמוכים,  במצב טרי דמויי שעווה, בהתיבשות סיביים, קשים. ההינומית חלקה, דמויית נקבים, זיזים או שיניים. הפטריות גדלות על גזעי עצים רקובים.