פטריות בישראל

זיזנית Hyphodontia

סוג זיזנית (Hyphodontia) - גופי הרבייה זוחלים, מתלקדים עם גופי הרבייה הסמוכים,  במצב טרי דמויי שעווה, בהתיבשות סיביים, קשים. ההינומית חלקה, דמויית נקבים, זיזים או שיניים. הפטריות גדלות על גזעי עצים רקובים.

צמחי הגן של סימה