פטריות בישראל

פתיתית Montagnea

סוג פתיתית (Montagnea) - גופי הרבייה צעירים מתפתחים מתחת לאדמה, דמויי כדור או ביצה. גוף הרביה הבשל דמוי כובע ורגל. החלק הפורה דמוי כיפה או דיסקוס מכוסה בקשקשים פתיתיים. הגלבה בתחילה דמויית דפים המחוברים לצידו התחתון של הדיסקוס, ובהבשלה דמויית אבקה שחורה. הנבג אליפסואידי, חלק .

הפטריות גדלות באדמות חוליות, בתנאים יבשים יחסית, של ערבה או מדבר. לא ראויות למאכל.