פטריות בישראל

גושנית Leccinum

סוג גושנית או Leccinum - פטריות הכובע גדולות ובשרניות יחסית. ההינומית בעלת צינורות. הרגל סיבית או קשקשית. הבשר מאפיר, משחיר או מאדים בחתך.
הסוג מונה קרוב ל-20 מינים, בישראל ידוע מין אחד. אשר פעם היה שייך לסוג גושית.

צמחי הגן של סימה