פטריות בישראל

ארגוט Claviceps

סוג ארגוט (Claviceps) - פטריות טפילי רעיל, הנראה כעובש הצומח על דגנים. תזונה מפטריות הארגוט גורמת להרעלת הארגוטיזם. 

מינים

צמחי הגן של סימה