פטריות בישראל

פומית Tulostoma

סוג פומית (Tulostoma) - גופי הרבייה צעירים מתפתחים מתחת לאדמה, דמויי כדור. גוף הרביה הבשל דמוי כדור על-קרקעי, בעל רגל ארוכה המצויה באדמה. החלק הפורה דמוי הכדור, בעל מעטה חיצוני הנושר בחלקו בהבשלה. הנבגים הבשלים יוצאים דרך הפתח בחלקו העליון. הגלבה דמויית אבקה בהבשלה. הנבג כדורי.

הפטריות גדלות באדמות חוליות, בתנאים יבשים יחסית, של ערבה או מדבר. לא ראויות למאכל.