פטריות בישראל

Calvatia Calvatia

סוג Calvatia - סוג של פטריות כרס בעלי צורה כדורית, אגסית או עגולה-מאורכת, המעטה חלק, קשקשי או קוצני.
בשר הפטרייה (גלבה) לבן בשלב צעיר ובהדרגה נעשה זיתי או חום.
הפטריות הן פטריות רקב הגדלות בשטחים פתוחים, בשדות ובקרחות היער.
נאכלות בשלב צעיר.