פטריות בישראל

Calvatia Calvatia

סוג Calvatia - סוג של פטריות כרס בעלי צורה כדורית, אגסית או עגולה-מאורכת, המעטה חלק, קשקשי או קוצני.
בשר הפטרייה (גלבה) לבן בשלב צעיר ובהדרגה נעשה זיתי או חום.
הפטריות הן פטריות רקב הגדלות בשטחים פתוחים, בשדות ובקרחות היער.
נאכלות בשלב צעיר.

צמחי הגן של סימה