פטריות בישראל

Phaeomarasmius Phaeomarasmius

Phaeomarasmius - סוג של פטריות דפים קטנות וגדלות על עצים, בדרך כלל בעלות כובע ורגל ברורים. לא ראויות למאכל.