פטריות בישראל

דיסקנית Discina

דיסקנית (Discina) - סוג של פטריות שק הגדלות על הקרקע ודמויות צלוחית או דיסקוס (lat. disc). הסוג נמצא באותה המשפחה עם הפטריות מסוג Gyromitra or False morel הידועות כרעילות. אבל הפטריות מסוג discina ניתנות למאכל לאחר בישול מקדים.