פטריות בישראל

Leratiomyces Leratiomyces

Leratiomyces - סוג חדש יחסית בתוך משפחת אבנטיתיים, המכיל פטריות דפים בעלות כובע ורגל, וגם פטריות בעלות צורת ביניים שבין הפטריות עם ההינומית החבויה והמתפתחת בפנים (כמו אצל פטריות הכרס) לבין פטריות עם ההינומית שחשופה או מכוסה רק על ידי צעיפית. הפטריות האלה נקראות secotioid

צמחי הגן של סימה