פטריות בישראל

Cleistocybe Cleistocybe

Cleistocybe - סוג חדש (2007) של פטריות הכובע, בעלות כובע ורגל, דפים שהופכים אפורים עם הזמן ואבקת הנבגים לבנה.
עדיין לא ברור לאנשי המדע, לאיזו משפחה ספציפית לשייך את הסוג כי על פי תוצאות של בדיקות גנטיות, נאספו בו מיני פטריות ממשפחות שונות (כגון לחלחות ומשפכניות).

מינים