פטריות בישראל

סדנית Podaxis

סוג סדנית (Podaxis) - גוף הרביה בעל כובע ורגל ארוכה. המעטה שביר, חיוור ומסתיים בסמוך לרגל. הגלבה דמויית אבקה. עמוד הגלבה, שהוא המשך הרגל, חודר עמוק לגלבה עד קצה הכובע. הנבג כדורי, אליפסואידי, חלק. פטריות הנפוצות באזור הטרופי והסובטרופי . בישראל ידוע מין אחד. הפטריות לא ראויות למאכל.