פטריות בישראל

כיפתית Cyclocybe

כיפתית או Cyclocybe - פטריות כובע בעלות דפים, גופי הרבייה בגודל בינוני, בדרך כללי בעלי שרידי צעיף חלקי בשולי הכובע או שרידי טבעת על הרגל, אבקת הנבגים בצבע חום. הפטריות גדלות על הקרקע או בבסיסי הגזע של עצים. הסוג החדש הזה מורכב מכמה מינים שפעם השתייכו לסוג נירנית או Agrocybe.

צמחי הגן של סימה