פטריות בישראל

כדורית Langermannia

סוג כדורית (Langermannia) - גופי הרביה גדולים מאוד, דמויי כדורים עגולים או פחוסים מלמעלה, ביצתיים, יושבים, ללא רגל. המעטה החיצוני דק ושביר. הגלבה רכה, דמויית צמר-גפן במרקמה.

הפטריות גדלות על הקרקע. הסוג מונה 3 מינים, בישראל ידוע מין אחד. המין נאכל כל עוד שבשר הפטרייה מוצק ולבן.

צמחי הגן של סימה