פטריות בישראל

Nectria Nectria

Nectria - סוג של פטריות השק הגדלות על שרידי עץ רקובים ועל עצים מוחלשים. לא ראויות למאכל.

מינים

צמחי הגן של סימה