פטריות בישראל

Leucoinocybe Leucoinocybe

Leucoinocybe - סוג של פטריות דפים ממשפחת הישעוריתיים המכיל מין יחיד - Leucoinocybe lenta.