פטריות בישראל

Omphalina Omphalina

Omphalina - פטריות דפים בעלות כובע ורגל. גופי הרבייה קטנים, הכובע בעל שקע טבורי קטן במרכזו, צבעו משתנה בתנאי לחות. הדפים גולשים. הרגל סחוסית. לעתים חלולה, ללא טבעת. אבקת הנבגים בצבע לבנבן או צהבהב.

הפטרייות גדלות על הקרקע, על שכבת העלים, על חלקי עץ יבשים.

הסוג מונה קרוב לעשרים מינים.

צמחי הגן של סימה