פטריות בישראל

צמרית Megacollybia

סוג צמרית (Megacollybia) - פטריות דפים בעלות כובע ורגל. גופי הרביה קשים. הכובע רירי או יבש, חלק או קטיפתי במקצת, לעתים עם סיבים רדיאליים. הרגל מרכזית או אקסצנטרית, חלולה, עם קורים בבסיסה. אבקת הנבגים בצבע לבן

גדלות על-פי-רוב על גזעים כרותים, או על הקרקע

לפי הנתונים האחרונים, הסוג מכיל כ-10 מינים, בישראל כעת ידוע מין אחד.

צמחי הגן של סימה