פטריות בישראל

Bankera Bankera

סוג Bankera - גופי הרביה בשרניים, בעלי כובע ורגל. שכבת ההימנופור דמויית שיניים, גולשת לרגל.
בישראל ידוע מין אחד, אשר לראשונה נמצא על-ידי זוהר שפרנוב בחורשת אלונים ביעקות כרמל ב-2006.

צמחי הגן של סימה