פטריות בישראל

אלתית Clavulina

סוג אלתית (Clavulina) - גוף הרביה לעתים מסועף, כרבולתי פחות או יותר בקצוות, צבעו לבן, אפור, לילכי או אחר, למעט צהוב-אז, תפוז, אדום או שחור.

הנבגים אליפסואידיים רחבים או כמעט כדוריים, חלקים, חסרי צבע.

פטריות רקב, גדלות על הקרקע או לפעמים על חלקי עץ רקובים.

צמחי הגן של סימה