פטריות בישראל

Coprinellus Coprinellus

סוג Coprinellus - הופרד מהסוג דיואית (Coprinus). קשה להבדיל בין הסוגים האלה ללא בדיקה מיקרוסקופית.

צמחי הגן של סימה